Adgang til bilaterale avtaler med revisortilsyn i Brasil, Dubai, Guernsey, Indonesia, Isle of Man, Jersey, Malaysia, Sør-Afrika, Sør-Korea, Taiwan og Thailand

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/1010 av 21. juni 2016 om tilstrekkeligheten av visse tredjelands og territoriers myndigheter i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/43/EF

Commission Implementing Decision (EU) 2016/1010 of 21 June 2016 on the adequacy of the competent authorities of certain third countries and territories pursuant to Directive 2006/43/EC of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 5.2.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 29.5.2018)

Sammendrag av innhold
Kommisjonens vurdering av hvorvidt de aktuelle tredjelands kompetente myndigheter oppfyller kriterier som er tilstrekkelige i henhold til direktiv 2006/43/EF artikkel 47 nr. 1 litra c. Kommisjonen har vurdert at følgende tredjelands myndigheter oppfyller krav som skal anses tilstrekkelige etter bestemmelsen:

* Brasil - Comissão de Valores Mobiliáros

* Dubai - Financial Service Authority under Dubais International Financial Centre

* Guernsey - Registrar of Companies

* Indonesia - Finance Professions Supervisory Centre

* Isle of Man - Financial Supervision Commission

* Jersey - Financial Services Commission

* Malaysia - Audit Oversight Board

* Sør-Afrika - Independent Regulatory Board for Auditors

* Sør-Korea - Financial Services Commission of Financial Supervisory Service

* Taiwan - Financial Supervisory Commission

* Thailand - Securities and Exchange Commission

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
17.05.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
21.06.2016
Anvendelsesdato i EU
13.07.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
30.09.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
05.02.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.02.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.02.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016D1010
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro