Publisitetsdirektivet (1. selskapsdirektiv): registrering og offentliggjøring av opplysninger