Internasjonale regnskapsstandarder: endringer til IAS 1 og 8