Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Hong Kong