Arbeids- og sosialpolitikk

Forsiden - Velg område - Arbeids- og sosialpolitikk
EØS-komitebeslutning 3.2.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 25.1.2017
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 27.7.2016
EØS-komitebeslutning ratifisert av Liechtenstein; beslutningen trer i kraft 1.6.2016.
EU-direktivet om styrking av rettighetene til arbeidere som benytter seg av retten til fri bevegelse over landegrensene vil fra 1. juni 2016 gjelde hele EØS-området. Direktivet stiller krav om etablering av nasjonale kontaktpunkter med ansvar for informasjon, assistanse og rådgiving til arbeidstakere og arbeidsgivere. Det skal også sikre egnede nasjonale tvisteløsningsordninger og adgangen for fagforeninger, NGOer og andre til å initiere administrative eller rettslige prosedyrer på vegne av arbeidsinnvandrere ved tilfeller av diskriminering.
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 7.4.2016
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 18.11.2015
EØS-notat offentliggjort 27.8.2015
Veikart lagt fram av Kommisjonen 3.8.2015
Norsk forskrift kunngjort 21.07.2015
Rapport lagt fram av Kommisjonen 24.04.2015
Rådskonklusjoner vedtatt av EU-ministrene 09.03.2015
EØS-komitebeslutning 25.02.2015
Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 07.01.2015
Etter at forhandlingene om et nytt arbeidstidsdirektiv brøt sammen i 2009, har Kommisjonen arbeidet med et nytt forslag. Etter to tidligere konsultasjonsrunder har Kommisjonen satt igang en ny åpen høring om revisjonen.

Sider