Koordinering av offentlige trygdeordninger: rekommandasjon om autentisering av portable dokumenter