Arbeids- og sosialpolitikk

Forsiden - Velg område - Arbeids- og sosialpolitikk
EØS-notat offentliggjort 6.6.2020
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 27.2.2020 og kunngjort i EU-tidende 25.5.2020
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 27.2020 og kunngjort i EU-tidende 25.5.2020
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 14.5.2020
Svensk departementsnotat offentliggjort 7.4.2020
Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 2.4.2020
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 15.3.2020
Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 16.3.2020
Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 5.3.2020
Høring igangsatt av Kommisjonen 5.3.2020
Svensk departementsnotat offentliggjort 18.2.2020
Halvårsrapport publisert av Norges EU-delegasjon 11.2.2020
EØS-komitebeslutning 7.2.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 9.12.2019
Rådsrekommandasjon vedtatt 8.11.2019
EØS-komitebeslutning 27.9.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Norsk forskrift kunngjort 23.9.2019

Sider