Arbeids- og sosialpolitikk

Forsiden - Velg område - Arbeids- og sosialpolitikk
Svensk departementsnotat offentliggjort 31.5.2017
EØS-notat om mulig revisjon av direktivet offentliggjort 31.5.2017
Høring igangsatt av Kommisjonen 5.4.2017
Svensk departementsnotat offentliggjort 13.2.2017
EØS-komitebeslutning 3.2.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Rådsdirektiv publisert i EU-tidende 31.1.2017
Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 25.1.2017
EØS-komitebeslutning 2.12.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
EU-høring om midtveisevaluering av programmet igangsatt av Kommisjonen 12.10.2016
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 27.7.2016
EØS-komitebeslutning ratifisert av Liechtenstein; beslutningen trer i kraft 1.6.2016.
EU-direktivet om styrking av rettighetene til arbeidere som benytter seg av retten til fri bevegelse over landegrensene vil fra 1. juni 2016 gjelde hele EØS-området. Direktivet stiller krav om etablering av nasjonale kontaktpunkter med ansvar for informasjon, assistanse og rådgiving til arbeidstakere og arbeidsgivere. Det skal også sikre egnede nasjonale tvisteløsningsordninger og adgangen for fagforeninger, NGOer og andre til å initiere administrative eller rettslige prosedyrer på vegne av arbeidsinnvandrere ved tilfeller av diskriminering.
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 7.4.2016
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 18.11.2015

Sider