Arbeids- og sosialpolitikk

Forsiden - Velg område - Arbeids- og sosialpolitikk
Forslag til europaparlaments- og rådsbeslutning lagt fram av Kommisjonen 11.9.2019
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 10.9.2019
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 4.9.2019
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 12.4.2019 og kunngjort i EU-tidende 2.9.2019
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 16.4.2019 og kunngjort i EU-tidende 19.8.2019
Høring om evaluering av strategien igangsatt av Kommisjonen 31.7.2019
Ifølge EU-strategien som Europakommisjonen la fram 15. november 2010, er hver sjette innbygger i Europa funksjons­hemmet på en eller annen måte. Halvparten av disse er over 75 år. Strategiplanen for 2010-2020 fokuserer på å gi funksjonshemmede muligheter til å benytte sine rettigheter i samme grad som andre og på å fjerne hindringer som de støter på i hverdagen.
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 12.7.2019
Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 12.7.2019
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 11.7.2019
EU-institusjonene er blitt enige om opprettelse av et europeisk arbeidsmarkedsbyrå. Byrået skal støtte fri bevegelse av arbeidstakere gjennom informasjon, veiledning og hjelp til løsning av konflikter over landegrensene.
Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 11.7.2019
Norsk forskrift kunngjort 26.6.2019
Anmodninger om fortolkning sendt til EU-domstolen 26.6.2019 [1] [2] [3] og kunngjort i EU-tidende 30.9.2019
Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 20.6.2019
EØS-komitebeslutning 14.6.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 13.3.2019 og kunngjort i EU-tidende 3.6.2019
Svensk departementsnotat offentliggjort 21.5.2019
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 8.5.2019
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 8.5.2019
EØS-komitebeslutning 8.5.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Europaparlamentets plenumsbehandling 17.4.2019 (enighet med Rådet unntatt budsjett)

Sider