Arbeids- og sosialpolitikk

Forsiden - Velg område - Arbeids- og sosialpolitikk
EØS-notat offentliggjort 11.12.2019
Photo: MacLac2000 (Pixabay)
EØS-komitebeslutning ratifisert av Liechtenstein. Beslutningen trer i kraft 1.1.2020
EØS-komiteen gjorde i oktober 2018 vedtak om innlemming av EUs håndhevingsdirektiv i EØS-avtalen. Vedtaket krevde parlaments­godkjenning i Norge og Liechtenstein å kunne tre i kraft. Direktivet skal styrke den praktiske anvendelsen av utsendings­direktivet. EU-landene hadde frist til juni 2016 med gjennomføringen i nasjonal rett. Regjeringen legger opp til at de fleste av bestemmelsene i håndhevingsdirektivet gjennomføres gjennom endringer til utsendingsforskriften.
Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 9.12.2019
Rådsrekommandasjon vedtatt 8.11.2019
Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 31.10.2019
Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 31.10.2019
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 10.10.2019
EØS-komitebeslutning 27.9.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Norsk forskrift kunngjort 23.9.2019

Sider