Fri bevegelse av personer: styrket sikkerhet av ID-kort og oppholdsdokumenter