Arbeids- og sosialpolitikk

Forsiden - Velg område - Arbeids- og sosialpolitikk
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 4.9.2019
Anmodninger om fortolkning [1] [2]sendt til EU-domstolen 2.9.2019 og kunngjort i EU-tidende 25.11.2019
Høring om evaluering av strategien igangsatt av Kommisjonen 31.7.2019
Ifølge EU-strategien som Europakommisjonen la fram 15. november 2010, er hver sjette innbygger i Europa funksjons­hemmet på en eller annen måte. Halvparten av disse er over 75 år. Strategiplanen for 2010-2020 fokuserer på å gi funksjonshemmede muligheter til å benytte sine rettigheter i samme grad som andre og på å fjerne hindringer som de støter på i hverdagen.
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 12.7.2019
Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 12.7.2019
Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 11.7.2019
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 11.7.2019
EU-institusjonene er blitt enige om opprettelse av et europeisk arbeidsmarkedsbyrå. Byrået skal støtte fri bevegelse av arbeidstakere gjennom informasjon, veiledning og hjelp til løsning av konflikter over landegrensene.
Norsk forskrift kunngjort 26.6.2019
Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 20.6.2019
EØS-komitebeslutning 14.6.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 13.3.2019 og kunngjort i EU-tidende 3.6.2019
Svensk departementsnotat offentliggjort 21.5.2019
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 8.5.2019
EØS-komitebeslutning 8.5.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Europaparlamentets plenumsbehandling 17.4.2019 (enighet med Rådet unntatt budsjett)
Evalueringsrapport lagt fram av Kommisjonen 11.4.2019
Rapport lagt fram av Kommisjonen 8.4.2019
Europaparlamentets plenumsvedtak 4.4.2019 (førstegangsbehandling)
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 10.1.2019 og kunngjort i EU-tidende 18.3.2019

Sider