Arbeids- og sosialpolitikk

Forsiden - Velg område - Arbeids- og sosialpolitikk
Svensk departementsnotat offentliggjort 5.7.2013
Høring om ytterligere norsk gjennomføring igangsatt av Arbeidsdepartementet 12.6.2013
Rapport lagt fram av Kommisjonen 29.5.2013
Rapport lagt fram av Kommisjonen 8.5.2013
Rapport lagt fram av Kommisjonen 8.5.2013
Rapport lagt fram av Kommisjonen 8.5.2013
Høring om norsk gjennomføring på livsforsikringsområdet igangsatt av Finansdepartementet 24.4.2013
Finansdepartementet sendte 24. april 2013 på høring et forslag til endring i forsikringsvirksomhetsloven som følge av en fortolkningsdom i EU-domstolen om anvendelsen av direktiv 2004/113/EF på forsikringsområdet. Etter norsk rett kan forsikringsselskaper ta hensyn til kjønn ved beregning av premier og ytelser i livsforsikring dersom kjønn er en bestemmende faktor for risikoen. Dette er imidlertid i strid med en kjennelse i EU-domstolen 1. mars 2011 (Test-Achatdommen). Europakommisjonen publiserte 13. januar 2012 retningslinjer om anvendelse av direktivet i lys av tolkning av dommen. Den foreslåtte norske lovendringen skal sikre kjønnsnøytrale premier og ytelser i livsforsikringskontrakter som er private, frivillige og uavhengige av arbeidsforhold.
Rapport lagt fram av Kommisjonen 11.4.2013
Omtale av gjennomføringsrapport offentligjort av Norges EU-delegasjon 14.3.2013
Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 16.1.2013
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 5.12.2012 (frist 5.3.2013)
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 14.11.2012
EØS-notat offentliggjort 24.10.2012
EØS-notat offentliggjort 24.10.2012

Sider