Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Marokko