Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra San Marino