Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Israel