Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikat fra Andorra