Bruk av personlig verneutstyr: tekniske tilpasninger