Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Madagaskar