Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Sør-Korea