Minstestandarder for arbeid i maritim sektor: endringsbestemmelser