Europeiske selskaper: utfyllende vedtektsbestemmelser om arbeidstakernes innflytelse