Felleseuropeisk koronasertifikat: endringer til tekniske gjennomføringsbestemmelser