Handelsforenklinger

Forsiden - Velg område - Handelsforenklinger

Abonner på RSS-feed: Handelsforenklinger - siste nytt

EØS-notat offentliggjort 3.10.2013
Ifølge EUs standardiseringsforordning som ble vedtatt i 2012 skal Kommisjonen hvert år utarbeide et arbeidsprogram for europeisk standardisering. I arbeidsprogrammet angis strategiske prioriteringar og mål til støtte for EUs regelverksutforming og politikk. Det første arbeidsprogrammet ble lagt fram 31. juli 2013.
Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 19.7.2013
Norsk forskrift kunngjort 25.6.2013
EØS-komitevedtak 14.6.2013
EØS-komiteen vedtok 14. juni 2013 å innlemme i EØS-avtalen et EU-direktiv fra 2009 som skal styrke EU/EØS-landenes konkurransevilkår når det gjelder handel og samarbeid om forsvarsmateriell i tråd med prinsippene for det interne marked. Direktivet omfatter forsvarsrelaterte produkter som er oppført på EUs felles liste over militært utstyr.
Norsk forskrift kunngjort 18.4.2013

Sider