Beslutningsprosessen: handelsforenklinger

Forsiden - Velg område - Handelsforenklinger - Beslutningsprosessen: handelsforenklinger
Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på området arbeids- og sosialpolitikk befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (default, markert med blått i boksene) eller bare på et noen av delområder (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på velg-knappen).

Nye rettsakter under vurdering eller forberedelse i Kommisjonen

Forslag til kommisjonsrettsakter sendt til komitebehandling eller til Europaparlamentet og Rådet for klarering

Forslag til EU-rettsakter under behandling i Europaparlamentet og/eller Rådet

EU-rettsakter under behandling i EØS-organene

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: beskyttelse av opprinnelsesbetegnelsen ‘Pic Saint-Loup’
27.07.2023
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: beskyttelse av opprinnelsesbetegnelsen ‘Canelli’
20.07.2023
Registrering av den geografiske betegnelsen Sárréti kökénypálinka som alkoholsterk drikk
03.10.2023
Overholdelse og håndheving av EUs regelverk for varer: gjennomføringsbestemmelser om EU-testanlegg for radioutstyr og leker
24.04.2023
Overholdelse og håndheving av EUs regelverk for varer: gjennomføringsbestemmelser om EU-testanlegg
10.08.2022
Registrering av den geografiske betegnelsen ‘Borzag pálinka’ som alkoholsterk drikk
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: endringsbestemmelser om juridiske termer
28.08.2023
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: angivelse av viningredienser og tilpasning av reglene for geografiske betegnelser
28.08.2023
Fyrverkeridirektivet: innsamling av data om ulykker relatert til bruk av pyrotekniske artikler
26.06.2023
Produktsikkerhetsdirektivet: krav til barneprodukter
20.07.2023
Maskinforordningen (2023)
19.07.2023
Referansemetoder for analyse av alkoholsterke drikker: endringsbestemmelser
13.03.2023
Produktsikkerhetsforordningen (2023)
13.12.2023
Forvaltning av RAPEX: endringsbestemmelser
06.06.2023
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: beskyttelse av opprinnelsesbetegnelsen ‘De Voerendaalse Bergen’
22.05.2023
Definisjon, betegnelse, presentasjon og merking av alkoholsterke drikker (2019): endringsbestemmelser om landbruksetanol
15.08.2022
Gjødselforordningen 2019: endringsbestemmelser om kalsiumoksid i uorganisk gjødsel
16.03.2023
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: endring av den tradisjonelle betegnelsen "Vin de paille"
14.03.2023
Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr: ajourføring av produktlisten (2022)
02.03.2023
Standardiseringsforordningen: endringsbestemmelser
09.07.2023
Regelverk mot hjemmelaget sprengstoff (revisjon)
01.02.2021
Overholdelse og håndheving av EUs regelverk for varer: gjennomføringsbestemmelser om elektronisk grensesnitt mellom nasjonale tollsystemer og IKT-systemet for markedsovervåking
16.12.2025
Vin og aromatiserte vinprodukter: endringer i bestemmelsene om beskyttelse av geografiske betegnelser
07.12.2021
Overholdelse og håndheving av EUs regelverk for varer: gjennnomføringsbestemmelser om innrapportering av statistikk
16.07.2021

EFTA/EØS-utkast til EØS-komitevedtak oversendt til EU for vurdering

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: parlamentsbehandling i et eller flere EFTA/EØS-land ikke avsluttet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Grenseverdi for kadmium i gjødsel i Danmark
10.08.2020

2023/077

Grenseverdi for kadmium i gjødsel i Ungarn
11.08.2020

2023/077

Grenseverdi for kadmium i gjødsel i Slovakia
16.08.2020

2023/077

Gjødselforordningen 2019: endringsbestemmelser om produkter som inneholder EU-gjødselprodukter som inneholder hemmende forbindelser og etterbehandling av biorester
03.10.2022

2023/082

Gjødselforordningen: endringsbestemmelser om gjenvunnet materiale av høy renhet som komponent i gjødselvarer
16.07.2022

2023/081

Gjødselforordningen 2019: utfyllende bestemmelser om effektivitets- og sikkerhetskriterier for bruk av biprodukter
14.07.2022

2023/083

Gjødselforordningen 2019: ajourføring av vedleggene
16.07.2022

2023/077

Gjødselforordningen: endringsbestemmelser om betingelser for bruk gjødsel produsert av biokull og og andre pyrifikasjons- og gassifikasjonsmaterialer
16.07.2021

2023/080

Gjødselforordningen: endringsbestemmelser om betingelser for bruk av organisk gjødsel produsert av askebaserte materialer
16.07.2022

2023/080

Gjødselforordningen: endringsbestemmelser om betingelser for bruk av organiske gjødsel produsert av utfelte fosfatsalter og derivater
16.07.2022

2023/080

Gjødselforordningen 2019
16.07.2022

2023/077

Fri bevegelse av varer: endringer knyttet til utvidelsen av EØS med Kroatia

2014/159

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: gjennomføring i norsk rett forberedes

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Gjensidig godkjenning av varer: gjennomføringsbestemmelser om informasjons- og kommunikasjonssystemet
01.12.2020

2023/014

01.07.2023
Fyrverkeridirektivet
29.06.2013

2016/023

06.02.2016
Markedsordninger for vin: endringer til utfyllende bestemmelser om godkjente ønologiske metoder
08.02.2022

2023/110

Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr: ajourføring av produktlisten (2021)
15.07.2021

2023/046

18.03.2023
Markedsordninger for vin: retting av visse språkversjoner av utfyllende bestemmelser
30.01.2022

2022/275

24.09.2022
Kategorier av vinprodukter, ønologiske metoder og gjeldende restriksjoner: endringsbestemmelser
01.01.2018

2022/276

24.09.2022
Byggevareforordningen: endringsbestemmelser om offentliggjøring av europeiske vurderingsdokumenter (EAD) for varmeisolering av løs mineralull og isolerende bygningselementer til murverk m.m.
03.07.2020

2022/069

19.03.2022
Felles rammer for omsetning av produkter
02.09.2008

2012/126

01.04.2013
Direktivet om måleenheter: endringsbestemmelser (2019) om SI-enheter
13.06.2020

2019/253

13.06.2020
Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr: endringer til listen
05.07.2019

2019/159

05.07.2019
09.04.2019
Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr innen EU: endringer til listen
05.03.2018

2018/146

07.07.2018
Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr innen EU: rekommandasjon om generelle overføringslisenser for sertifiserte mottakere
03.12.2016

2018/058

Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr innen EU: endringsbestemmelser
22.06.2017

2017/137

08.07.2017
Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr: oppdatert produktliste
17.05.2014

2014/185

26.09.2014
Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr innen EU: endringsbestemmelser
28.09.2016

2016/239

03.12.2016
Barnesikring av lightere (forlenget gyldighet)
11.05.2016

2016/210

29.10.2016
Tillatelse til heving av anrikingsgrensene for noen viner

2016/065

19.03.2016
Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr innen EU: endringsbestemmelser
24.03.2015

2015/184

11.07.2015
Barnesikring av lightere og forbud mot lightere med forvekslingsfare: forlengelse
11.05.2015

2015/097

11.05.2015
Måleinstrumentdirektivet: utfyllende bestemmelser om vannmålere
20.04.2016

2015/086

20.04.2016
Aerosoldirektivet: endringsbestemmelser om merking av beholdere
19.06.2013

2014/120

28.06.2014
Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr innen EU: endringsbestemmelser
20.03.2013

2013/167

09.10.2013
Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr innen EU
30.06.2012

2013/111

15.06.2013
10.06.2013
Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr: endringsbestemmelser: oppdatert produktliste
30.06.2012

2013/111

15.06.2013
Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr innen EU: endringsbestemmelser
30.06.2012

2013/111

15.06.2013
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: endringsbestemmelser
16.07.2011

2012/190

01.04.2013
Felles markedsordning for landbruksprodukter, inkludert vin
01.08.2009

2012/102

01.04.2013
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: endringsbestemmelser
09.06.2011

2012/143

01.04.2013
Kategorier av vinprodukter, ønologiske metoder og gjeldende restriksjoner
01.08.2010

2012/143

01.04.2013
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren
01.08.2009

2012/143

01.04.2013
Kategorier av vinprodukter, økologiske metoder og gjeldende restriksjoner
01.08.2009

2012/143

01.04.2013
Overføring av eksplosive stoffer mellom EU-landene
29.10.2010

2012/216

08.12.2012
Gjødselforordningen: endringsbestemmelser
04.04.2012

2012/161

01.11.2012
Trykkbeholderdirektivet 2009 (kodifisering)
28.10.2009

2011/127

03.12.2011
Direktiv om ikke-automatiske vekter (kodifisering 2009)
05.06.2009

2011/049

21.05.2011
Direktivet om måleenheter: endringsbestemmelser (2009)
01.01.2010

2011/049

21.05.2011
Gassapparatdirektivet
05.01.2010

2011/011

02.04.2011
Barnesikring av lightere (forlenget gyldighet)
11.05.2010

2010/117

11.11.2010
Forbud mot omsetning og markedsføring av produkter som inneholder biocided dimetylfumarat
01.05.2009

2010/118

11.11.2010
Forlenget forbud mot omsetning og markedsføring av produkter som inneholder biocidet dimetylfumarat
15.03.2010

2010/118

11.11.2010

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Prosedyrer for gjensidig godkjenning av ikke-harmoniserte varer (revisjon av 2019)
19.04.2020

2020/105

01.07.2023
15.09.2023
Standardiseringsforordningen
01.01.2013

2014/009

01.08.2014
18.08.2014
Utslippsgrenser for motorer til mobile ikke-veigående maskiner: forlengelse av delegert myndighet
14.07.2022

2023/094

30.08.2023
Direktiv om ikke-automatiske vekter (revisjon)
20.04.2016

2014/213

20.04.2016
20.04.2016
Varestandarder for aromatiserte vinprodukter: endringsbestemmelser
27.03.2014

2015/306

12.12.2015
20.01.2016
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: endringsbestemmelser
14.01.2019

2022/273

24.09.2022
26.09.2022
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: beskyttelse av opprinnelsesbetegnelsen ‘Rivierenland’
08.01.2023

2023/176

14.06.2023
26.06.2023
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: beskyttelse av opprinnelsesbetegnelsen ‘Rosalia’
08.01.2023

2023/176

14.06.2023
26.06.2023
Beskyttelse av den geografiske betegnelsen Homokháti őszibarack pálinka som alkoholsterk drikk
27.03.2022

2023/152

14.06.2023
26.06.2023
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: godkjenning av den beskyttede opprinnelsesbetegnelsen ‘Dehesa Peñalba’
20.03.2022

2023/175

14.06.2023
26.06.2023
Beskyttelse av den geografiske betegnelsen 'Pregler'/'Osttiroler Pregler' fra Østerrike som alkoholsterk drikk
10.03.2022

2023/152

14.06.2023
26.06.2023
Offentliggjøring av europeiske vurderingsdokumenter for byggevarer: endringsbestemmelser
27.02.2023

2023/151

14.06.2023
21.06.2023
Informasjonsprosedyre for standarder og tekniske forskrifter
10.08.1998

1999/146

06.11.1999
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: godkjenning av den beskyttede opprinnelsesbetegnelsen 'Abadía Retuerta'
20.06.2022

2023/110

03.05.2023
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: godkjenning av den beskyttede opprinnelsesbetegnelsen 'Bolandin'
20.06.2022

2023/110

03.05.2023
Omsetning og kontroll av eksplosive varer til sivilt bruk
20.04.2016

2016/187

24.09.2016
01.07.2017
Beskyttelse av den geografiske betegnelsen Hohenloher Birnenbrand og Hohenloher Birnenwasser som alkoholsterke drikker
27.06.2022

2023/095

02.05.2023
Maskindirektivet 2006
29.12.2009

2007/006

29.12.2009
10.12.2008
Måleinstrumentdirektivet 2014 (revisjon)
20.04.2016

2014/213

20.04.2016
01.05.2023
Utslippsgrenser for forbrenningsmotorer til ikke-veigående mobile maskiner: endringer til utfyllende bestemmelser
28.12.2022

2023/047

18.03.2023
Informasjonsprosedyre for standarder og tekniske forskrifter (kodifisering)
07.10.2015

2019/075

01.12.2019
25.04.2022
Byggevareforordningen: endringsbestemmelser om offentliggjøring av europeiske bedømmelsesdokumenter (EAD) for isolasjon og andre byggevarer
12.09.2022

2022/319

10.12.2022
16.12.2022
Byggevareforordningen: endringsbestemmelser om offentliggjøring av europeiske bedømmelsesdokumenter for visse byggevarer
07.03.2022

2022/318

10.12.2022
16.12.2022
Akkrediterings- og markedstilsynskrav i forbindelse med markedsføring av produkter (del av EUs varepakke)
01.01.2010

2012/126

01.04.2013
12.04.2013
EUs felles markedsordning for landbruksprodukter, inkludert vin: endringsbestemmelser
30.12.2017

2022/273

24.09.2022
26.09.2022
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: beskyttelse av opprinnelsesbetegnelsen 'Urueña'
24.11.2021

2022/274

24.09.2022
26.09.2022
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: beskyttelse av den geografiske betegnelsen 'Ile-de-France'
24.11.2021

2022/274

24.09.2022
26.09.2022
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: beskyttelse av opprinnelsesbetegnelsen ‘Muškat momjanski / Moscato di Momiano’
22.08.2021

2022/274

24.09.2022
26.09.2022
Prosedyre for endring av tradisjonelle betegnelser innen vinsektoren
14.01.2019

2022/274

24.09.2022
26.11.2022
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: beskyttelse av opprinnelsesbetegnelsen ‘Ponikve’
02.03.2021

2022/274

24.09.2022
26.09.2022
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: beskyttelse av opprinnelsesbetegnelsen ‘Würzburger Stein-Berg'
07.12.2020

2022/274

24.09.2022
26.09.2022
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: beskyttelse av opprinnelsesbetegnelsen 'Friuli’/‘Friuli Venezia Giulia’/‘Furlanija’/‘Furlanija Julijska krajina'
03.12.2020

2022/274

24.09.2022
26.09.2022
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: beskyttelse av opprinnelsesbetegnelsen ‘Soltvadkerti’
03.12.2020

2022/274

24.09.2022
26.09.2022
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: beskyttelse av opprinnelsesbetegnelsen ‘delle Venezie’/‘Beneških okolišev’
09.08.2020

2022/274

24.09.2022
26.09.2022
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: beskyttelse av opprinnelsesbetegnelsen 'Csopak’ / ‘Csopaki'
09.08.2020

2022/274

24.09.2022
26.09.2022
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: beskyttelse av opprinnelsesbetegnelsen ‘Adamclisi’
19.08.2020

2022/274

24.09.2022
26.09.2022
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: beskyttelse av opprinnelsesbetegnelsen ‘Achterhoek – Winterswijk’
09.08.2020

2022/274

24.09.2022
26.09.2022
Markedsordninger for vin: rettelse til endringsbestemmelser om omsetning av lagre av vinprodukter
27.06.2019

2022/273

24.09.2022
26.09.2022
Markedsordninger for vin og vinprodukter: gjennomføringsbestemmelser om analysemetoder og meldinger om økning av alkoholstyrke
07.12.2019

2022/273

24.09.2022
26.09.2022
Markedsordninger for vin: utfyllende bestemmelser
07.12.2019

2022/273

24.09.2022
26.09.2022
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: gjennomføringsbestemmelser
14.01.2019

2022/273

24.09.2022
26.09.2022
Bestemmelser om vinplantasjer, registre, forsendelsesdokumenter og innsamling av informasjon for vinsektoren
03.03.2018

2022/272

24.09.2022
26.09.2022
Registrering av den geografiske betegnelsen Bayerischer Blutwurz som alkoholsterk drikk
09.01.2022

2022/241

24.09.2022
26.09.2022
Registrering av den geografiske betegnelsen 'Madarasi birspálinka' som alkoholsterk drikk
01.10.2021

2022/241

24.09.2022
26.09.2022
Registrering av den geografiske betegnelsen 'Nagykunsági birspálinka' som alkoholsterk drikk
20.09.2021

2022/241

24.09.2022
26.09.2022
Registrering av geografisk betegnelse på alkoholsterk drikk (Újfehértói meggypálinka): endringsbestemmelser
05.09.2021

2022/241

24.09.2022
26.09.2022
Registrering av den geografiske betegnelsen Demerara Rum som alkoholsterk drikk
24.08.2021

2022/241

24.09.2022
26.09.2022
Registrering av den geografiske betegnelsen 'Bayerischer Bärwurz' som alkoholsterk drikk
22.08.2021

2022/241

24.09.2022
26.09.2022
Definisjon, betegnelse, presentasjon og merking av alkoholsterke drikker (2019): utfyllende bestemmelser
01.08.2021

2022/241

24.09.2022
26.09.2022
Registrering av den ungarske geografiske betegnelsen 'Nagykunsági szilvapálinka' som alkoholsterk drikk
23.05.2021

2022/239

24.09.2022
26.09.2022
Definisjon, betegnelse, presentasjon og merking av alkoholsterke drikker (2019): endringsbestemmelser om definisjon og allusjoner til godkjente navn
25.05.2021

2022/241

24.09.2022
26.09.2022
Definisjon, betegnelse, presentasjon og merking av alkoholsterke drikker (2019): endringsbestemmelser om merking av kombinasjoner
25.05.2021

2022/241

24.09.2022
26.09.2022
Definisjon, betegnelse, presentasjon og merking av alkoholsterke drikker (2019): endringsbestemmelser om hentydninger til godkjente navn
25.05.2021

2022/241

24.09.2022
26.09.2022
Definisjon, betegnelse, presentasjon og merking av alkoholsterke drikker (2019): utfyllende bestemmelser om register over nasjonale organer for tilsyn med lagringsprosessen
25.05.2021

2022/241

24.09.2022
26.09.2022
Definisjon, betegnelse, presentasjon og merking av alkoholsterke drikker (2019): gjennomføringsbestemmelser
25.05.2021

2022/241

24.09.2022
26.09.2022
Definisjon, betegnelse, presentasjon og merking av alkoholsterke drikker (2019): gjennomføringsbestemmelser
01.08.2021

2022/241

24.09.2022
26.09.2022
Varestandarder for aromatiserte vinprodukter: gjennomføringsbestemmelser om register
17.02.2020

2022/241

24.09.2022
26.09.2022
Bestemmelser om vinplantasjer, registre, og forsendelsesdokumenter for vinsektoren
03.03.2018

2022/272

24.09.2022
26.09.2022
Produktsikkerhetsdirektivet
15.01.2004

2003/009

01.03.2004
01.09.1977
Byggevareforordningen: endringsbestemmelser om offentliggjøring av europeiske bedømmelsesdokumenter (EAD) for visse byggevarer

2022/131

30.04.2022
02.05.2022
Beskyttelse av den ungarske geografiske betegnelsen 'Vasi vadkörte pálinka' som alkoholsterk drikk
14.04.2021

2022/133

30.04.2022
02.05.2022
Definisjon, betegnelse, presentasjon og merking av alkoholsterke drikker (2019): med hensyn til bestemmelsene om merking av sammenstikninger
25.05.2021

2022/132

30.04.2022
02.05.2022
EUs felles markedsordning for landbruksprodukter, inkludert vin
01.01.2014

2016/040

06.02.2016
19.02.2016
Utslippsgrenser for motorer til mobile ikke-veigående maskiner: endringsbestemmelser for visse motorer i forbindelse med covid-19-pandemien
01.07.2021

2021/346

11.12.2021
06.04.2022
Beskyttelse av geografisk betegnelse på alkoholsterk drikk (Münchener Kümmel): endringsbestemmelser
04.01.2021

2022/071

19.03.2022
25.03.2022
Beskyttelse av geografisk betegnelse på alkoholsterk drikk (Hierbas de Mallorca)
06.10.2020

2022/071

19.03.2022
25.03.2022
Beskyttelse av geografisk betegnelse på alkoholsterk drikk (Scotch Whisky)
06.10.2020

2022/071

19.03.2022
25.03.2022
Beskyttelse av geografisk betegnelse på alkoholsterk drikk (Ratafia de Champagne)
27.05.2020

2022/071

19.03.2022
25.03.2022
Beskyttelse av den geografiske betegnelsen 'Berliner Kümmel' som alkoholsterk drikk: endring av varespesifikasjon
01.03.2020

2022/071

19.03.2022
25.03.2022
Beskyttelse av den geografiske betegnelsen Norsk Vodka/Norwegian Vodka som alkoholsterk drikk
26.02.2020

2022/071

19.03.2022
25.03.2022
Beskyttelse av geografisk betegnelse på alkoholsterk drikk fra Bulgaria (Grozdova rakya ot Yambol)
29.10.2019

2022/071

19.03.2022
25.03.2022
Beskyttelse av den geografiske betegnelsen 'Absinthe de Pontarlier' som alkoholsterk drikk
08.09.2019

2022/071

19.03.2022
25.03.2022
Beskyttelse av geografisk betegnelse på alkoholsterk drikk fra Guatemala: endringsbestemmelser
11.12.2018

2022/071

19.03.2022
25.03.2022
Definisjon, betegnelse, presentasjon og merking av alkoholsterke drikker (2019)
08.06.2019

2022/071

19.03.2022
25.03.2022
Utslippsgrenser for motorer til mobile ikke-veigående maskiner: endringer til utfyllende bestemmelser om utslippsgrenser og typegodkjenning
13.09.2021

2022/070

19.03.2022
06.04.2022
Beskyttelse av den geografiske betegnelsen Norsk Akevitt/Norsk Aquavit/Norsk Akvavit/Norwegian Aquavit som alkoholsterk drikk
26.02.2020

2022/071

19.03.2022
25.03.2022
Trykkutstyrsdirektivet
29.09.1999

1998/082

29.09.1999
29.11.1999
Bestemmelser om trykkutstyr (revisjon)
01.06.2015

2015/084

01.06.2015
15.09.2015
Byggevareforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelser om offentliggjøring av henvisninger til europeiske vurderingsdokumenter (EAD)
19.07.2021

2021/344

11.12.2021
14.12.2021
Gjødselforordningen: endringsbestemmelser om kaliumformiat
20.06.2021

2021/282

30.10.2021
01.11.2021
Utslippsgrenser for motorer til mobile ikke-veigående maskiner: endringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
01.07.2020

2021/167

12.06.2021
01.07.2021
Tollsikkerhetstiltak knyttet til vareførselen mellom Norge og EU (2021)

2021/130

01.06.2021
15.03.2021
Byggevareforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelser om offentliggjøring av europeiske bedømmelsesdokumenter (EAD)
29.10.2020

2021/141

24.04.2021
26.04.2021
Byggevareforordningen: utfyllende bestemmelser omklassifisering av vindlast for utvendige persienner og markiser
01.08.2019

2021/142

24.04.2021
26.04.2021
Byggevareforordningen: utfyllende bestemmelser om klassifisering av lufttetthet for takoverlys av plast og glass og takluker
01.09.2019

2021/143

24.04.2021
26.04.2021
Gjødselforordningen: endringsbestemmelser om kalsiumkjelat av iminodisuccinsyre (CaIDAH)
01.12.2020

2021/108

20.03.2021
22.03.2021
Byggevareforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelser om offentliggjøring av europeiske vurderingsdokumenter (EAD)
29.05.2019

2021/037

06.02.2021
08.02.2021
Byggevareforordningen: gjennomføringsbestemmelser om offentliggjøring av europeiske vurderingsdokumenter (EAD)
20.03.2019

2021/036

06.02.2021
09.02.2021
Byggevareforordningen: utfyllende bestemmelser om gelender og rekkverk til bruk ved bygningsarbeider
13.11.2019

2021/035

06.02.2021
08.02.2021
Støy fra utstyr til utendørs bruk
03.01.2002

2002/028

20.04.2002
29.12.2009
Utslippsgrenser for forbrenningsmotorer til ikke-veigående mobile maskiner: endring og korrigering av utfyllende bestemmelser
07.08.2018

2020/038

01.08.2020
01.07.2020
Overvåking av utslipp fra forbrenningsmotorer til ikke-veigående mobile maskiner: endring og korrigering av utfyllende bestemmelser
07.08.2018

2019/070

30.03.2019
01.07.2020
Utslippsgrenser for forbrenningsmotorer til ikke-veigående mobile maskiner: endringer og rettelser
07.08.2018

2019/071

30.03.2019
01.07.2020
Utslippsgrenser for motorer til mobile ikke-veigående maskiner: utfyllende bestemmelser om utslippsgrenser og typegodkjenning
03.05.2017

2018/061

01.08.2020
01.07.2020
Utslippsgrenser for forbrenningsmotorer til ikke-veigående mobile maskiner: utfyllende bestemmelser
03.05.2017

2018/061

01.08.2020
01.07.2020
Utslippsgrenser for forbrenningsmotorer til ikke-veigående mobile maskiner: gjennomføringsbestemmelser
03.05.2017

2018/061

01.08.2020
01.07.2020
Utslippsgrenser for motorer til mobile ikke-veigående maskiner
06.10.2016

2020/039

01.08.2020
01.07.2020
Gjødselforordningen: endringsbestemmelser om godkjenning av ny nitrifikasjonshemmer
18.07.2019

2020/075

13.06.2020
16.06.2020
Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr: overføring av lisenser til utstillingsformål

2020/014

11.05.2020

Sider

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ikke lenger i kraft

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Prosedyrer for gjensidig godkjenning av ikke-harmoniserte varer (2008)
13.05.2009

2012/126

01.04.2013
12.04.2013
Beskyttede geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker: gjennomføringsbestemmelser
01.09.2013

2014/223

01.11.2014
01.11.2014
Utslipp fra forbrenningsmotorer i ikke-veigående mobile maskiner
30.06.1998

1999/115

31.12.1999