Beslutningsprosessen: handelsforenklinger

Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på dette området befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (standard) eller bare på ett eller noen av delområdene (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på bruk-knappen).

 

Nye rettsakter under vurdering eller forberedelse i Kommisjonen

Forslag til kommisjonsrettsakter sendt til komitebehandling eller til Europaparlamentet og Rådet for klarering

Forslag til EU-rettsakter under behandling i Europaparlamentet og/eller Rådet

EU-rettsakter under behandling i EØS-organene

Tittel EU-initiativ og -forslag EU-vedtak EØS-vedtak Gjennomføring i norsk rett
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: beskyttelse av opprinnelsesbetegnelsen ‘Beira Atlântico’
32024R0698
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: beskyttelse av opprinnelsesbetegnelsen ‘Rosalejo’
32024R0905
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: beskyttelse av opprinnelsesbetegnelsen ‘Campo de Calatrava’
32024R0625
Varestandarder for aromatiserte vinprodukter: utfyllende bestemmelser om angivelse og betegnelse av ingredienser Ares(2023)4445210
32024R0585
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om tilsetningsstoffer i alkoholholdige drikkevarer
D091884/02
32024R0374
Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr: ajourføring av produktlisten (2023)
C(2023) 6149
32024L0242
Overholdelse og håndheving av EUs regelverk for varer: utfyllende bestemmelser
D082031/05
32023R2712
Produktsikkerhetsdirektivet: krav til barneprodukter
D085568/01
32023D1338
Overholdelse og håndheving av EUs regelverk for varer: gjennomføringsbestemmelser om EU-testanlegg for radioutstyr og leker
32023D0733
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: endringsbestemmelser om visse henvisninger
D080746/04
32023R1607
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: angivelse av viningredienser og tilpasning av reglene for geografiske betegnelser Ares(2023)589003
C(2023) 3257
32023R1606
Fyrverkeridirektivet: innsamling av data om ulykker relatert til bruk av pyrotekniske artikler
32023D1096
Maskinforordningen (2023)
KOM(2021) 202
32023R1230
Referansemetoder for analyse av alkoholsterke drikker: endringsbestemmelser
D077093/07
32023R0383
Produktsikkerhetsforordningen (2023)
KOM(2021) 346, KOM(2013) 78
32023R0988
Definisjon, betegnelse, presentasjon og merking av alkoholsterke drikker (2019): endringsbestemmelser om landbruksetanol Ares(2022)1301924
C(2022) 2464
32022R1303
Standardiseringsforordningen: endringsbestemmelser
KOM(2022) 32
32022R2480
Vin og aromatiserte vinprodukter: endringer i bestemmelsene om beskyttelse av geografiske betegnelser
KOM(2018) 394
32021R2117

EFTA/EØS-utkast til EØS-komitevedtak oversendt til EU for vurdering

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: parlamentsbehandling i et eller flere EFTA/EØS-land ikke avsluttet

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: gjennomføring i norsk rett forberedes

Tittel EU-initiativ og -forslag EU-vedtak EØS-vedtak Gjennomføring i norsk rett
Fyrverkeridirektivet
KOM(2011) 764
32013L0029 Nr. 23/2016
Regelverk mot hjemmelaget sprengstoff (revisjon)
KOM(2018) 209
32019R1148 Nr. 66/2024
Registrering av den geografiske betegnelsen Sárréti kökénypálinka som alkoholsterk drikk
32023R1762 Nr. 68/2024
Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr: ajourføring av produktlisten (2022)
C(2022) 6970
32023L0277 Nr. 20/2024
Gjødselforordningen 2019: utseende på etiketten på gjødselvarer
52021XC0407(04) Nr. 77/2023
Markedsordninger for vin: endringer til utfyllende bestemmelser om godkjente ønologiske metoder
C(2021) 7572
32022R0068 Nr. 110/2023
Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr: ajourføring av produktlisten (2021)
32021L1047 Nr. 46/2023
Markedsordninger for vin: retting av visse språkversjoner av utfyllende bestemmelser
C(2021) 7474
32022R0016 Nr. 275/2022
Kategorier av vinprodukter, ønologiske metoder og gjeldende restriksjoner: endringsbestemmelser
32018R1146 Nr. 276/2022
Byggevareforordningen: endringsbestemmelser om offentliggjøring av europeiske vurderingsdokumenter (EAD) for varmeisolering av løs mineralull og isolerende bygningselementer til murverk m.m.
32020D0962 Nr. 69/2022
Felles rammer for omsetning av produkter
KOM(2007) 53
32008D0768 Nr. 126/2012
Direktivet om måleenheter: endringsbestemmelser (2019) om SI-enheter
D060957/02
32019L1258 Nr. 253/2019
Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr: endringer til listen
D059086/01
32019L0514 Nr. 159/2019
Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr innen EU: endringer til listen
D051657/01
32017L2054 Nr. 146/2018
Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr innen EU: rekommandasjon om generelle overføringslisenser for sertifiserte mottakere
32016H2124 Nr. 58/2018
Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr innen EU: endringsbestemmelser
32017L0433 Nr. 137/2017
Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr: oppdatert produktliste
32014L0018 Nr. 185/2014
Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr innen EU: endringsbestemmelser
32016L0970 Nr. 239/2016
Barnesikring av lightere (forlenget gyldighet)
D043688/01
32016D0575 Nr. 210/2016
Tillatelse til heving av anrikingsgrensene for noen viner
32014R1271 Nr. 65/2016
Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr innen EU: endringsbestemmelser
32014L0108 Nr. 184/2015
Måleinstrumentdirektivet: utfyllende bestemmelser om vannmålere
C(2014) 7993
32015L0013 Nr. 86/2015
Barnesikring av lightere og forbud mot lightere med forvekslingsfare: forlengelse
32015D0249 Nr. 97/2015
Aerosoldirektivet: endringsbestemmelser om merking av beholdere
D023280/01
32013L0010 Nr. 120/2014
Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr innen EU: endringsbestemmelser
32012L0047 Nr. 167/2013
Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr innen EU
KOM(2007) 765
32009L0043 Nr. 111/2013
Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr: endringsbestemmelser: oppdatert produktliste
32012L0010 Nr. 111/2013
Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr innen EU: endringsbestemmelser
32010L0080 Nr. 111/2013
Felles markedsordning for landbruksprodukter, inkludert vin
KOM(2008) 489
32009R0491 Nr. 102/2012
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: endringsbestemmelser
32011R0538 Nr. 143/2012
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren
32010R0401 Nr. 143/2012
Kategorier av vinprodukter, ønologiske metoder og gjeldende restriksjoner
32011R0053 Nr. 143/2012
Kategorier av vinprodukter, økologiske metoder og gjeldende restriksjoner
32009R1166 Nr. 143/2012
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: endringsbestemmelser
32011R0670 Nr. 190/2012
Overføring av eksplosive stoffer mellom EU-landene
32010D0347 Nr. 216/2012
Gjødselforordningen: endringsbestemmelser
D016779/01
32012R0223 Nr. 161/2012
Trykkbeholderdirektivet 2009 (kodifisering)
KOM(2008) 202
32009L0105 Nr. 127/2011
Direktivet om måleenheter: endringsbestemmelser (2009)
KOM(2007) 510
32009L0003 Nr. 49/2011
Direktiv om ikke-automatiske vekter (kodifisering 2009)
KOM(2007) 446
32009L0023 Nr. 49/2011
Gassapparatdirektivet
KOM(2007) 633
32009L0142 Nr. 11/2011
Barnesikring av lightere (forlenget gyldighet)
32010D0157 Nr. 117/2010
Forbud mot omsetning og markedsføring av produkter som inneholder biocided dimetylfumarat
32009D0251 Nr. 118/2010
Forlenget forbud mot omsetning og markedsføring av produkter som inneholder biocidet dimetylfumarat
32010D0153 Nr. 118/2010

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Tittel EU-initiativ og -forslag EU-vedtak EØS-vedtak Gjennomføring i norsk rett
Omsetning og kontroll av eksplosive varer til sivilt bruk
KOM(2011) 771
32014L0028 Nr. 187/2016
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: beskyttelse av opprinnelsesbetegnelsen Terras de Cister (PGI)
32023R2173 Nr. 82/2024
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: beskyttelse av opprinnelsesbetegnelsen 'Terres du Midi'
32023R2140 Nr. 82/2024
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: beskyttelse av opprinnelsesbetegnelsen Großräschener See
32023R2164 Nr. 82/2024
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: beskyttelse av opprinnelsesbetegnelsen ‘Schouwen-Duiveland’
32023R2137 Nr. 82/2024
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: beskyttelse av opprinnelsesbetegnelsen Terras do Dão
32023R2182 Nr. 82/2024
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: beskyttelse av opprinnelsesbetegnelsen ‘Terras da Beira’
32023R2148 Nr. 82/2024
Gjødselforordningen 2019: endringsbestemmelser om kalsiumoksid i uorganisk gjødsel Ares(2022)5258366
C(2022) 8144
32023R0409 Nr. 314/2023
Gjødselforordningen 2019: endringsbestemmelser om produkter som inneholder EU-gjødselprodukter som inneholder hemmende forbindelser og etterbehandling av biorester Ares(2022)932249
C(2022) 2882
32022R1519 Nr. 82/2023
Gjødselforordningen: endringsbestemmelser om gjenvunnet materiale av høy renhet som komponent i gjødselvarer Ares(2021)7643119
C(2022) 1422
32022R1171 Nr. 81/2023
Gjødselforordningen 2019: utfyllende bestemmelser om effektivitets- og sikkerhetskriterier for bruk av biprodukter Ares(2021)7583999
C(2022) 1437
32022R0973 Nr. 83/2023
Gjødselforordningen: endringsbestemmelser om betingelser for bruk gjødsel produsert av biokull og og andre pyrifikasjons- og gassifikasjonsmaterialer Ares(2021)44211
C(2021) 4764
32021R2088 Nr. 80/2023
Gjødselforordningen: endringsbestemmelser om betingelser for bruk av organisk gjødsel produsert av askebaserte materialer Ares(2021)44204
C(2021) 4751
32021R2087 Nr. 80/2023
Gjødselforordningen: endringsbestemmelser om betingelser for bruk av organiske gjødsel produsert av utfelte fosfatsalter og derivater Ares(2021)44195
C(2021) 4743
32021R2086 Nr. 80/2023
Gjødselforordningen 2019: ajourføring av vedleggene Ares(2021)898281
C(2021) 4250
32021R1768 Nr. 77/2023
Gjødselforordningen 2019
KOM(2016) 157
32019R1009 Nr. 77/2023
Grenseverdi for kadmium i gjødsel i Ungarn
32020D1184 Nr. 77/2023
Grenseverdi for kadmium i gjødsel i Finland
32006D0348 Nr. 149/2006
Grenseverdi for kadmium i gjødsel i Tsjekkia
32006D0390 Nr. 149/2006
Grenseverdi for kadmium i gjødsel i Sverige
32006D0347 Nr. 149/2006
Grenseverdi for kadmium i gjødsel i Danmark
32020D1178 Nr. 77/2023
Grenseverdi for kadmium i gjødsel i Østerrike
32006D0349 Nr. 149/2006
EUs felles markedsordning for landbruksprodukter, inkludert vin
32013R1308 Nr. 40/2016
Registrering av den geografiske betegnelsen Grappa della Valle d’Aosta som alkoholsterk drikk
32023R0452 Nr. 274/2023
Registrering av den geografiske betegnelsen ‘Borzag pálinka’ som alkoholsterk drikk
32023R1653 Nr. 22/2024
Prosedyrer for gjensidig godkjenning av ikke-harmoniserte varer (revisjon av 2019)
KOM(2017) 796, KOM(2017) 796 - engelsk versjon
32019R0515 Nr. 105/2020
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: beskyttelse av opprinnelsesbetegnelsen ‘Canelli’
D090286/01
32023R1327 Nr. 344/2023
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: beskyttelse av opprinnelsesbetegnelsen ‘Pic Saint-Loup’
D090289/01
32023R1418 Nr. 344/2023
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: endringsbestemmelser
32019R0033 Nr. 273/2022
Byggevareforordningen: endringsbestemmelser om europeiske vurderingsdokumenter for korrugerte bitumenfliser eller -plater og andre byggevarer
32023D0910 Nr. 272/2023
Byggevareforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelser om EAD for membraner
32023D1473 Nr. 273/2023
Gjensidig godkjenning av varer: gjennomføringsbestemmelser om informasjons- og kommunikasjonssystemet
D069241/01
32020R1668 Nr. 14/2023
Standardiseringsforordningen
KOM(2011) 315
32012R1025 Nr. 9/2014
Utslippsgrenser for motorer til mobile ikke-veigående maskiner: forlengelse av delegert myndighet
32022R0992 Nr. 94/2023
Direktiv om ikke-automatiske vekter (revisjon)
KOM(2011) 766
32014L0031 Nr. 213/2014
Varestandarder for aromatiserte vinprodukter: endringsbestemmelser
KOM(2011) 530
32014R0251 Nr. 306/2015
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: beskyttelse av opprinnelsesbetegnelsen ‘Rivierenland’
32022R2484 Nr. 176/2023
Beskyttelse av den geografiske betegnelsen 'Pregler'/'Osttiroler Pregler' fra Østerrike som alkoholsterk drikk
32022R0248 Nr. 152/2023
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: beskyttelse av opprinnelsesbetegnelsen ‘Rosalia’
32022R2485 Nr. 176/2023
Beskyttelse av den geografiske betegnelsen Homokháti őszibarack pálinka som alkoholsterk drikk
32022R0380 Nr. 152/2023
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: godkjenning av den beskyttede opprinnelsesbetegnelsen ‘Dehesa Peñalba’
32022R0317 Nr. 175/2023
Offentliggjøring av europeiske vurderingsdokumenter for byggevarer: endringsbestemmelser
32023D0424 Nr. 151/2023
Informasjonsprosedyre for standarder og tekniske forskrifter
31998L0034 Nr. 146/1999
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: godkjenning av den beskyttede opprinnelsesbetegnelsen 'Abadía Retuerta'
32022R0842 Nr. 110/2023
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: godkjenning av den beskyttede opprinnelsesbetegnelsen 'Bolandin'
32022R0841 Nr. 110/2023
Beskyttelse av den geografiske betegnelsen Hohenloher Birnenbrand og Hohenloher Birnenwasser som alkoholsterke drikker
32022R0888 Nr. 95/2023
Grenseverdi for kadmium i gjødsel i Slovakia
32020D1205 Nr. 77/2023
Maskindirektivet 2006
32006L0042 Nr. 6/2007
Måleinstrumentdirektivet 2014 (revisjon)
KOM(2011) 769
32014L0032 Nr. 213/2014
Utslippsgrenser for forbrenningsmotorer til ikke-veigående mobile maskiner: endringer til utfyllende bestemmelser Ares(2021)6872913
C(2022) 6046
32022R2387 Nr. 47/2023
Informasjonsprosedyre for standarder og tekniske forskrifter (kodifisering)
KOM(2013) 932
32015L1535 Nr. 75/2019
Byggevareforordningen: endringsbestemmelser om offentliggjøring av europeiske bedømmelsesdokumenter (EAD) for isolasjon og andre byggevarer
32022D1517 Nr. 319/2022
Byggevareforordningen: endringsbestemmelser om offentliggjøring av europeiske bedømmelsesdokumenter for visse byggevarer
32022D0381 Nr. 318/2022
Akkrediterings- og markedstilsynskrav i forbindelse med markedsføring av produkter (del av EUs varepakke)
KOM(2007) 37
32008R0765 Nr. 126/2012
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: beskyttelse av opprinnelsesbetegnelsen ‘Muškat momjanski / Moscato di Momiano’
D074259/02
32021R1263 Nr. 274/2022
Prosedyre for endring av tradisjonelle betegnelser innen vinsektoren Ares(2021)2900682
C(2021) 4116
32021R1375 Nr. 274/2022
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: beskyttelse av opprinnelsesbetegnelsen ‘Ponikve’
D070841/01
32021R0152 Nr. 274/2022
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: beskyttelse av opprinnelsesbetegnelsen 'Csopak’ / ‘Csopaki'
D067521/01
32020R1062 Nr. 274/2022
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: beskyttelse av opprinnelsesbetegnelsen ‘Adamclisi’
D067520/01
32020R1120 Nr. 274/2022
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: beskyttelse av opprinnelsesbetegnelsen ‘delle Venezie’/‘Beneških okolišev’
D067522/01
32020R1064 Nr. 274/2022
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: beskyttelse av opprinnelsesbetegnelsen ‘Achterhoek – Winterswijk’
D067519/01
32020R1063 Nr. 274/2022
Markedsordninger for vin: rettelse til endringsbestemmelser om omsetning av lagre av vinprodukter
C(2020) 672
32020R0565 Nr. 273/2022
EUs felles markedsordning for landbruksprodukter, inkludert vin: endringsbestemmelser
32017R2393 Nr. 273/2022
Markedsordninger for vin og vinprodukter: gjennomføringsbestemmelser om analysemetoder og meldinger om økning av alkoholstyrke
32019R0935 Nr. 273/2022
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: gjennomføringsbestemmelser
32019R0034 Nr. 273/2022
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: beskyttelse av opprinnelsesbetegnelsen 'Friuli’/‘Friuli Venezia Giulia’/‘Furlanija’/‘Furlanija Julijska krajina'
32020R1680 Nr. 274/2022
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: beskyttelse av den geografiske betegnelsen 'Ile-de-France'
32021R1914 Nr. 274/2022
Markedsordninger for vin: utfyllende bestemmelser
32019R0934 Nr. 273/2022
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: beskyttelse av opprinnelsesbetegnelsen ‘Soltvadkerti’
32020R1679 Nr. 274/2022
Bestemmelser om vinplantasjer, registre, forsendelsesdokumenter og innsamling av informasjon for vinsektoren
32018R0273 Nr. 272/2022
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: beskyttelse av opprinnelsesbetegnelsen ‘Würzburger Stein-Berg'
32020R1751 Nr. 274/2022
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: beskyttelse av opprinnelsesbetegnelsen 'Urueña'
32021R1915 Nr. 274/2022
Definisjon, betegnelse, presentasjon og merking av alkoholsterke drikker (2019): endringsbestemmelser om definisjon og allusjoner til godkjente navn Ares(2021)2530402
C(2021) 4867
32021R1465 Nr. 241/2022
Definisjon, betegnelse, presentasjon og merking av alkoholsterke drikker (2019): endringsbestemmelser om merking av kombinasjoner Ares(2021)2143704
C(2021) 3586
32021R1335 Nr. 241/2022
Definisjon, betegnelse, presentasjon og merking av alkoholsterke drikker (2019): endringsbestemmelser om hentydninger til godkjente navn Ares(2021)2143902
C(2021) 3584
32021R1334 Nr. 241/2022
Definisjon, betegnelse, presentasjon og merking av alkoholsterke drikker (2019): utfyllende bestemmelser
C(2021) 2837
32021R1235 Nr. 241/2022
Definisjon, betegnelse, presentasjon og merking av alkoholsterke drikker (2019): gjennomføringsbestemmelser Ares(2021)227435
D062103/07
32021R1236 Nr. 241/2022
Definisjon, betegnelse, presentasjon og merking av alkoholsterke drikker (2019): utfyllende bestemmelser om register over nasjonale organer for tilsyn med lagringsprosessen
C(2021) 1194
32021R0723 Nr. 241/2022
Definisjon, betegnelse, presentasjon og merking av alkoholsterke drikker (2019): gjennomføringsbestemmelser
D069228/05
32021R0724 Nr. 241/2022
Registrering av geografisk betegnelse på alkoholsterk drikk (Újfehértói meggypálinka): endringsbestemmelser
32021R1343 Nr. 241/2022
Varestandarder for aromatiserte vinprodukter: gjennomføringsbestemmelser om register
32020R0198 Nr. 241/2022
Registrering av den geografiske betegnelsen 'Madarasi birspálinka' som alkoholsterk drikk
32021R1687 Nr. 241/2022
Registrering av den geografiske betegnelsen Demerara Rum som alkoholsterk drikk
32021R1291 Nr. 241/2022
Registrering av den ungarske geografiske betegnelsen 'Nagykunsági szilvapálinka' som alkoholsterk drikk
32021R0717 Nr. 241/2022
Registrering av den geografiske betegnelsen 'Nagykunsági birspálinka' som alkoholsterk drikk
32021R1419 Nr. 241/2022
Registrering av den geografiske betegnelsen 'Bayerischer Bärwurz' som alkoholsterk drikk
32021R1265 Nr. 241/2022
Registrering av den geografiske betegnelsen Bayerischer Blutwurz som alkoholsterk drikk
32021R2262 Nr. 241/2022
Bestemmelser om vinplantasjer, registre, og forsendelsesdokumenter for vinsektoren
32018R0274 Nr. 272/2022
Produktsikkerhetsdirektivet
32001L0095 Nr. 9/2003
Byggevareforordningen: endringsbestemmelser om offentliggjøring av europeiske bedømmelsesdokumenter (EAD) for visse byggevarer
32021D1789 Nr. 131/2022
Definisjon, betegnelse, presentasjon og merking av alkoholsterke drikker (2019): med hensyn til bestemmelsene om merking av sammenstikninger Ares(2021)1453867
C(2021) 2621
32021R1096 Nr. 132/2022
Beskyttelse av den ungarske geografiske betegnelsen 'Vasi vadkörte pálinka' som alkoholsterk drikk
32021R0518 Nr. 133/2022
Utslippsgrenser for motorer til mobile ikke-veigående maskiner: endringsbestemmelser for visse motorer i forbindelse med covid-19-pandemien
KOM(2021) 254
32021R1068 Nr. 346/2021
Beskyttelse av geografisk betegnelse på alkoholsterk drikk fra Guatemala: endringsbestemmelser
D056624/02
32018R1793 Nr. 71/2022
Definisjon, betegnelse, presentasjon og merking av alkoholsterke drikker (2019)
KOM(2016) 750
32019R0787 Nr. 71/2022
Beskyttelse av geografisk betegnelse på alkoholsterk drikk (Hierbas de Mallorca)
32020R1287 Nr. 71/2022
Beskyttelse av den geografiske betegnelsen Norsk Vodka/Norwegian Vodka som alkoholsterk drikk
32020R0154 Nr. 71/2022
Beskyttelse av geografisk betegnelse på alkoholsterk drikk (Scotch Whisky)
32020R1286 Nr. 71/2022
Beskyttelse av geografisk betegnelse på alkoholsterk drikk (Ratafia de Champagne)
32020R0623 Nr. 71/2022
Beskyttelse av den geografiske betegnelsen 'Berliner Kümmel' som alkoholsterk drikk: endring av varespesifikasjon
32020R0179 Nr. 71/2022

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ikke lenger i kraft