Gjødselforordningen (2019): endringsbestemmelser om digital merking av produkter