Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr innen EU: endringsbestemmelser