Byggevareforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelser om EAD for membraner