Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr: endringer til listen

Tittel

(Utkast) Kommisjonsdirektiv om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/43/EF med hensyn til listen over forsvarsrelaterte varer

(Draft) Commission Directive amending Directive 2009/43/EC of the European Parliament and of the Council as regards the list of defence-related products

Siste nytt

Utkast til kommisjonsfdirektiv sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 20.11.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsdirektivet, dansk utgave)

(1) Bilaget til direktiv 2009/43/EF omfatter alle de forsvarsrelaterede produkter, der svarer til dem, som er opført på EU's fælles liste over militært udstyr, der oprindeligt blev vedtaget af Rådet den 19. marts 2007.

(2) Den 26. februar 2018 vedtog Rådet en ajourført fælles EU-liste over militært udstyr .

(3) Bilaget til direktiv 2009/43/EF bør derfor ændres.

(4) I henhold til den fælles politiske erklæring af 28. september 2011 fra medlemsstaterne og Kommissionen om forklarende dokumenter har medlemsstaterne forpligtet sig til i tilfælde, hvor det er berettiget, at lade meddelelsen af gennemførelsesforanstaltninger ledsage af et eller flere dokumenter, der forklarer forholdet mellem et direktivs bestanddele og de tilsvarende dele i de nationale gennemførelsesinstrumenter.

(5) Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Overførsel af Forsvarsrelaterede Produkter inden for Fællesskabet —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
28.08.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Utenriksdepartementet