Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr: endringer til listen