Tillatelse til heving av anrikingsgrensene for noen viner