Måleinstrumentdirektivet: utfyllende bestemmelser om vannmålere