Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr: ajourføring av produktlisten (2021)