Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr innen EU: endringer til listen