Offentliggjøring av europeiske vurderingsdokumenter for byggevarer: endringsbestemmelser