Registrering av den geografiske betegnelsen ‘Borzag pálinka’ som alkoholsterk drikk