Standardiseringsforordningen: endringsbestemmelser