Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr: endringsbestemmelser: oppdatert produktliste