Registrering av den geografiske betegnelsen ‘Trenčianska borovička’ som alkoholsterk drikk