Beskyttede geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker: gjennomføringsbestemmelser