Forbud mot omsetning og markedsføring av produkter som inneholder biocided dimetylfumarat