Referansemetoder for analyse av alkoholsterke drikker: endringsbestemmelser