Metoder for analyse av landbruksetanol som brukes til fremstilling av alkoholsterke drikker, viner m.m.