Handelsforenklinger

Forsiden - Velg område - Handelsforenklinger

Abonner på RSS-feed: Handelsforenklinger - siste nytt

Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 15.11.2019
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 11.7.2019
Foto: Pixabay
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 25.6.2019
EØS-komitebeslutning 14.6.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 17.5.2019
Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 20.3.2019
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 26.9.2018
Formålet med det reviderte fyrverkeridirektivet er å styrke sikkerheten blant annet gjennom felles regler for merking og dokumentasjon. Direktivet inngår sammen med en rekke andre rettsakter i EUs varepakke om nytt eller revidert regelverk som harmoniserer vilkårene for å sette varer på markedet i EØS.
EØS-komitebeslutning 21.9.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 6.7.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Norsk forskrift kunngjort 27.6.2018

Sider