Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: endrede spesifikasjoner for 'Chianti Classico'