Liste over tredjeland med visumplikt eller -fritak for passering av Schengens yttergrenser: Vanuatu