Visumforordningen: endringsbestemmelser om visumavgift