Det europeiske system for reiseinformasjon og fremreisetillatelse (ETIAS): beredskapstiltak