Samkjøring av EUs databaser for grensekontroll og visum: utfyllende bestemmelser om driften av det sentrale registeret for rapportering og statistikk