Det europeiske system for grenseovervåking (Eurosur): gjennomføringsbestemmelse om situasjonsbilder