Det europeiske system for innreiseinformasjon og fremreisetillatelse (ETIAS): utfyllende bestemmelser