VIS-forordningen: spesifikasjoner for tekniske løsninger med hensyn til å generere statistikk om adgangen til VIS-opplysninger for rettslige håndhevingsformål