Felleseuropeisk koronasertifikat for tredjelandsborgere